Dnes je čtvrtek 29.10.2020

Prevence kriminality


Prevence kriminality  zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy aktivit vyvíjených státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní. Zahrnuje opatření, která směřují ke zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality a jejích následků. Děje se tak prostřednictvím omezování kriminogenních příležitostí nebo působením na potenciální pachatele, ale také na oběti trestné činnosti.