Plán prevence kriminality a bezpečnostní analýza města Vysokého Mýta


znak VM cmyk malyRada města Vysokého Mýta schválila dne 19. 2. 2020 č. usnesení 72/20 Plán prevence kriminality na období 2020 – 2024, který představuje zásadní dokument určující oblasti, priority a postupy preventivních opatření. Strategie v oblasti prevence kriminality ve Vysokém Mýtě vychází z národní a krajské preventivní politiky. Její snahou je snižování pravděpodobnosti páchání trestné činnosti. Obecným závazkem vyplývajícím z Plánu prevence kriminality města Vysokého Mýta je vytvoření bezpečného prostředí pro obyvatele i návštěvníky Vysokého Mýta. Z Plánu prevence kriminality vychází bezpečnostní analýza města, která je již konkrétním rozvedením aktivit v prevenci kriminality na aktuální rok. 

Pro nahlížení do uvedených dokumentů klikněte na konkrétní dokument - Plán prevence kriminality 2020-2024, Bezpečnostní analýza.