Dnes je neděle 12.7.2020

Plán prevence kriminality na období 2016 - 2019


znak VM cmyk maly

Plán prevence je strategickým dokumentem v oblasti prevence kriminality města Vysokého Mýta. Dokument byl vytvořen skupinou prevence kriminality, která je odborným garantem v prevenci a poradním orgánem rady města. Plán prevence byl schválen radou města dne 27.01.2016.

Plán prevence kriminality je podstatným ukazatelem, jakým směrem se budou ubírat činnosti v prevenci v následujících 4 letech. Kromě obecných textů a statistických ukazatelů podrobně rozpracovává činnosti jednotlivých subjektů v prevenci kriminality. Ukazuje systém participace v prevenci jako efektivního nástroje řešení dané problematiky. Neméně podstatnou část tohoto dokumentu tvoří institucionální analýza, která poskytuje výčet subjektů, které podstatnou mírou zasahují do činnosti spjaté s prevencí kriminogenních faktorů a zároveň komukoliv z nás nabízí přehled svých činností.

Plán prevence kriminality svoji velkou část věnuje dětem a mládeži, protože tato skupina je vnímána jako podstatná pro další vývoj do budoucnosti.

Plán prevence kriminality na období 2016 - 2019 k nahlédnutí zde - Plan_PK_2016_2019.pdf.